Kiwi i drivhus: En omfattende guide til dyrkning og pleje


Introduktion

Hvad er kiwi i drivhus?

Kiwi i drivhus er en populær metode til at dyrke kiwifrugter i et kontrolleret miljø. Ved at dyrke kiwi i drivhus kan man skabe optimale vækstbetingelser og forlænge vækstsæsonen, hvilket resulterer i større udbytte og bedre kvalitet af frugterne.

Fordele ved at dyrke kiwi i drivhus

Der er mange fordele ved at dyrke kiwi i drivhus. Her er nogle af de vigtigste:

 • Bedre kontrol over vækstbetingelser som temperatur, luftfugtighed og lys
 • Forlænget vækstsæson og mulighed for at dyrke kiwi i områder med kort sommer
 • Beskyttelse mod skadedyr og sygdomme
 • Større udbytte og bedre kvalitet af frugterne
 • Mulighed for at dyrke sjældne eller eksotiske kiwisorter, som ikke trives i det naturlige klima

Valg af kiwiplante

Forskellige kiwisorter til drivhus

Der findes flere forskellige kiwisorter, der egner sig godt til dyrkning i drivhus. Nogle af de mest populære sorter inkluderer:

 • Actinidia deliciosa – også kendt som Hayward kiwi, er den mest almindelige kiwisort og producerer store, søde frugter
 • Actinidia arguta – også kendt som Hardy kiwi, er en mindre kiwisort med små, søde frugter
 • Actinidia chinensis – også kendt som Golden kiwi, har gul frugtkød og en sød smag

Krav til kiwiplanten

kiwi i drivhus

Kiwiplanten har visse krav til vækstbetingelser for at trives optimalt. Her er nogle af de vigtigste krav:

 • Solrig placering med mindst 6 timers sollys om dagen
 • God dræning i jorden for at undgå rodskader
 • En stabil temperatur mellem 15-25 grader Celsius
 • Regelmæssig vanding for at holde jorden fugtig
 • Et godt støttesystem til at understøtte kiwiplantens voksende grene

Forberedelse af drivhuset

Valg af det rigtige drivhus

Når du skal vælge et drivhus til dyrkning af kiwi, er det vigtigt at overveje følgende faktorer:

 • Størrelse – drivhuset skal være stort nok til at rumme de ønskede antal kiwiplanter og give dem tilstrækkelig plads til at vokse
 • Materialer – vælg et drivhus lavet af holdbare materialer som aluminium eller rustfrit stål
 • Isolering – et godt isoleret drivhus hjælper med at opretholde en stabil temperatur og beskytter planterne mod ekstreme vejrforhold
 • Ventilation – sørg for at drivhuset har tilstrækkelig ventilation for at undgå overophedning og skimmelvækst

Optimal placering af drivhuset

kiwi i drivhus

Placeringen af drivhuset er afgørende for kiwiens vækst og trivsel. Her er nogle retningslinjer for at vælge den optimale placering:

 • Vælg en solrig placering med mindst 6 timers sollys om dagen
 • Undgå områder med kraftig vind, da det kan beskadige planterne
 • Placer drivhuset på et niveau område med god dræning for at undgå vandophobning
 • Overvej adgang til vandforsyning og elektricitet, hvis nødvendigt

Drivhusets indretning til kiwiplanter

For at sikre optimal vækst og trivsel for kiwiplanterne i drivhuset, kan du overveje følgende indretningstips:

 • Brug planteholdere eller espalier til at støtte kiwiplanternes voksende grene
 • Placer kiwiplanterne med tilstrækkelig afstand mellem hinanden for at undgå konkurrence om ressourcer
 • Sørg for tilstrækkelig luftcirkulation ved at undgå overfyldning af planterne
 • Overvej at installere et vandingssystem, der kan levere vand direkte til rødderne

Plantning og pleje af kiwi i drivhus

Forberedelse af jorden

Før du planter kiwiplanterne i drivhuset, er det vigtigt at forberede jorden korrekt. Her er nogle trin til forberedelse af jorden:

 1. Fjern ukrudt og andre planterester fra jorden
 2. Tilføj kompost eller gødning for at forbedre jordens næringsindhold
 3. Afstem pH-værdien af jorden til ca. 6-7, som er ideel for kiwiplanter
 4. Rør jorden godt igennem for at sikre en jævn fordeling af næringsstoffer

Plantning af kiwiplanten

Når jorden er klar, kan du begynde at plante kiwiplanterne i drivhuset. Her er nogle trin til plantning af kiwiplanter:

 1. Grav huller i jorden, der er store nok til at rumme rødderne på kiwiplanten
 2. Placer kiwiplanten forsigtigt i hullet og fyld det omkringliggende rum med jord
 3. Tryk jorden let ned omkring planten for at sikre god kontakt med rødderne
 4. Vand grundigt efter plantning for at hjælpe jorden med at slå sig omkring rødderne

Vanding og gødning

Kiwiplanter har brug for regelmæssig vanding og tilstrækkelig gødning for at vokse og producere sunde frugter. Her er nogle retningslinjer for vanding og gødning:

 • Vand kiwiplanterne regelmæssigt for at holde jorden fugtig, men undgå vandophobning
 • Giv kiwiplanterne gødning med et balanceret næringsstofindhold, der indeholder nitrogen, fosfor og kalium
 • Følg producentens anvisninger vedrørende mængde og hyppighed af gødning
 • Overvåg plantens bladfarve og vækst for at justere vandings- og gødningsbehovet efter behov

Beskæring og støtte til kiwiplanten

Beskæring og støtte af kiwiplanten er vigtige for at opretholde en sund og produktiv plante. Her er nogle retningslinjer for beskæring og støtte:

 • Beskær kiwiplanten om vinteren eller tidligt forår, når den er i dvale
 • Fjern døde eller beskadigede grene for at fremme ny vækst
 • Trim overskydende grene for at opretholde en god luftcirkulation og forhindre overfyldning
 • Brug planteholdere eller espalier til at støtte kiwiplantens voksende grene

Bekæmpelse af skadedyr og sygdomme

Kiwiplanter kan være modtagelige for visse skadedyr og sygdomme. Her er nogle almindelige skadedyr og sygdomme, der kan påvirke kiwi i drivhuset, og hvordan man bekæmper dem:

 • Bladlus – brug insektsæbe eller naturlige rovdyr som marihøner til at bekæmpe bladlus
 • Spindemider – brug vandstråle eller insektsæbe til at fjerne spindemider fra planterne
 • Gråskimmel – fjern inficerede planter og brug svampedræbende midler til at kontrollere gråskimmel
 • Rust – fjern inficerede blade og brug svampedræbende midler til at bekæmpe rust

Høst og opbevaring af kiwi

Tegn på at kiwien er klar til høst

Det er vigtigt at høste kiwien på det rette tidspunkt for at opnå den bedste smag og kvalitet. Her er nogle tegn på, at kiwien er klar til høst:

 • Frugten føles fast, men giver lidt efter ved let tryk
 • Skallen er glat og fri for pletter eller skader
 • Frugten har en intens duft og farve

Korrekt høstning af kiwien

Når kiwien er klar til høst, kan du følge disse trin for at høste den korrekt:

 1. Klip forsigtigt kiwien fra planten med en saks eller beskæresaks
 2. Undgå at trække eller rive i frugten, da det kan forårsage skader
 3. Placer kiwien forsigtigt i en kurv eller beholder for at undgå at beskadige den

Opbevaring af kiwi efter høst

Efter høst kan kiwien opbevares på en kølig og tør placering for at forlænge holdbarheden. Her er nogle tips til opbevaring af kiwi:

 • Opbevar kiwien ved en temperatur mellem 0-4 grader Celsius
 • Hold kiwien væk fra direkte sollys og varmekilder
 • Undgå at opbevare kiwien sammen med andre frugter, da den kan påvirke modningsprocessen
 • Kontroller regelmæssigt kiwiens tilstand og fjern eventuelle overmodne eller rådne frugter

Tips og tricks til succesfuld dyrkning af kiwi i drivhus

Optimal temperatur og luftfugtighed

Kiwiplanter trives bedst ved en stabil temperatur mellem 15-25 grader Celsius og en luftfugtighed på omkring 50-70%. Sørg for at opretholde disse forhold i drivhuset for at fremme vækst og frugtsætning.

Bestøvning af kiwiplanter

Kiwiplanter er enten han- eller hunplanter, og for at opnå frugtsætning er det vigtigt at have både han- og hunplanter til stede i drivhuset. Hvis du kun har en kiwiplante, kan du bruge en pensel til at overføre pollen fra de mandlige blomster til de kvindelige blomster og fremme bestøvningen.

Overvintring af kiwiplanter i drivhuset

Nogle kiwisorter kan overvintre i drivhuset, hvis der træffes de rette foranstaltninger. Her er nogle tips til overvintring af kiwiplanter:

 • Reducer vanding og gødning om vinteren for at imitere plantens naturlige vækstcyklus
 • Isolér drivhuset for at beskytte planterne mod frost
 • Overvåg regelmæssigt plantens tilstand og fjern eventuelle døde eller beskadigede grene

Konklusion

Opsummering af vigtige punkter

At dyrke kiwi i drivhus kan være en givende og spændende oplevelse. Ved at følge de rette dyrkningsmetoder, kan du opnå store udbytter af lækre kiwifrugter året rundt. Vælg de rigtige kiwisorter, forbered drivhuset korrekt, og sørge for optimal plantning, pleje og høstning af kiwien. Med disse tips og tricks er du godt på vej til succesfuld dyrkning af kiwi i drivhuset.

Glæden ved at dyrke kiwi i drivhus

At dyrke kiwi i drivhus kan ikke kun give dig friske og lækre frugter, men det kan også være en kilde til glæde og tilfredsstillelse. At se kiwiplanterne vokse og trives under dine pleje og at høste dine egne frugter kan være en utrolig tilfredsstillende oplevelse. Så kom i gang med at dyrke kiwi i drivhuset og nyd glæden ved at have din egen lille kiwiplantage derhjemme!